Gjenvinning

Våre gjenvinningsmaksiner kommer hovedsakelig fra vår leverandør Doppstadt, som er et av verdens ledende miljøtekologi selskaper. Doppstadt sitt utvalg består av maksiner for alle typer material behandling innenfor resirkulerings og avfallsindustrien. Maskinene har høy kvalitet er innovative og pålitelige med høy bruksverdi. De er også kjent for å ha høy ytelse, lavt energiforbruk og maksimal miljøvennlighet. I sortimentet finnes mange imponerende valg innenfor mobile og stasjonære gjenvinningsmaskiner, innenfor områder som knusing, sikting, blanding, separering, sortering osv. Doppstadts maskiner jobber på mange områder i over 40 land og utfører oppgaver etter kunderns behov. Zemmlers sikteverk med dobbeltrommel for effektiv sortering i tre fraksjoner, är nå også tilgjengelig i vårt sortiment.

 

Kverning

KVERNING

Doppstadts utvalg av kverner består av saktegående kverner og hurtiggående kverner for effektiv behandling og volumreduksjon. Maskinene er tilgjengelige i et stort antall forskjellige design, både mobilt og stasjonært med diesel eller elektrisk drift. 

Siktning sortering

SORTERING

Her finner du Doppstadt-maksiner for sortering med to eller flere sluttfraksjoner. Trommelsikter, stjernesikter, vindsikter og den unike splitter-serien som sorterer vanskelige fraksjoner basert på vekt, størrelse og andre fysiske egenskaper. Nå også Zemmlers trommelsikter med sine unike dobbeltrommer.

Mixning/Vändning

MIKSING / RANKE VENDER

Doppstadts maskiner for blanding/miksing, separasjon av biologisk nedbrytbart avfall som for eksempel biogassproduksjon (biopresse), samt kompostblandere finnes her.

 

Förbehandling Biogas

FORBEHANDLING BIOGASS

Brukt i matindustrien, sortert matavfall fra husholdninger og driftsavfall fra resturanter blir biogass, i et stasjonæranlegg for gjenvinning. 

 

 

UPP