Krossning

Doppstadt har lösningar när det gäller sönderdelning av fasta material som förberedelse till efterföljande materialsortering och återvinning, för att erhålla en bestämt styckestorlek eller för volymreducering. Sortimentet av krossar består av grovkrossar (långsamtgående med en skärrotor och motstålskam båda försedda med utbytbara tänder), finkrossar (höghastighetskrossar med slagtrumma och siktroster) och flishuggar för effektiv, ekonomisk framställning av träflis av stamved och grenar. Maskinerna finns i ett stort antal olika utföranden, såväl mobila som stationära med diesel och eldrift.

 

Finkross

FINKROSS – AK/NZ

Höghastighetskrossar lämpade för krossning av t ex RT-flis, pallar, rötter, GROT och diverse brännbart avfall. Finsönderdelning görs av en roterande slagtrumma med fritt svängande slagor.

Kombikross

KOMBIKROSS – DZ

Unik kombination av grovsönderdelning och finsönderdelning i en och samma maskin. För returträ, stubbar, rivningsmassor, industriavfall m m, för effektiv produktion av biobränsle.

Grovkross

GROVKROSS – DW

Kraftfulla valskrossar för krossningsuppgifter som industriavfall, returträ, stubbar, trädgårdsavfall och hushållsavfall m m. I serien finns bland andra de kända "Büffel" och "Mammut".

Flistugg

FLISHUGG – DH

Trumhuggarna i DH serien erhålls i ett antal varianter från traktordriven till stor terminalmaskin, stationära och för lastbilspåbyggnad. De används för effektiv, ekonomisk framställning av träflis.

 

df 207 rotaro

SHREDDER – DF

Skärrotor sönderdelar t ex förbehandlat, vindsiktat, lätt, rent brännbart material utan hårda föroreningar för användning exempelvis som bränsle i cementugnar.

 

 

 

 

 

 

UPP